De lokale - et bredt forankret tværpolitisk parti.

For os handler politik om lokalsamfundet og om, hvad der er bedst for alle os, der bor og lever i kommunen.

De lokale vil skabe mest mulig værdi, for hver eneste af borgernes betalte skattekroner.

Vi vil føre politik i øjenhøjde, med borgeren i fokus og så ønsker vi et bredt, fornuftbaseret politisk samarbejde frem for kortsigtede individuelle løsninger.


De lokale - vi råber op for dig...